ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
482 2014-04-22 12:30:23     (주******** 카다로그 A4_24p 4/4 04월23일 출발
481 2014-04-22 12:04:22     케이******** 합판명함 86*52 양면컬러 04월23일 출발
480 2014-04-22 11:59:13     위더********* 리플렛 A4 양면칼라 04월24일 출발
479 2014-04-22 11:15:26     태인** 국2절/130랑데뷰/1연 04월25일 출발
478 2014-04-22 11:11:40     청북***** 합판스티커 105×18 단면 04월22일 출발
477 2014-04-22 11:09:54     그린**** 브로셔 390*210 양면칼라 04월24일 출발
476 2014-04-22 11:08:18     송명* 합판봉투 220×105 칼라 04월22일 출발
475 2014-04-22 10:54:16     뉴프** 국2절/200스노우/500매 04월24일 출발
474 2014-04-22 10:51:39     줄리** 카다로그 외 1건 A4_8P 양면칼라 04월23일 출발
473 2014-04-22 10:51:29     (주******* 카다로그 130*185_20P 양면칼라 04월23일 출발
472 2014-04-22 10:40:35     아기** 합판명함 외 1건 160*70 양면 04월24일 출발
471 2014-04-22 10:35:03     예스* 카다로그 A4_8P 양면칼라 04월24일 출발
470 2014-04-22 10:17:13     종로****** 독판전단 외 1건 135*210 양면칼라_2종 문화기획자/주얼리마스터 04월23일 출발
469 2014-04-22 10:16:57     종로****** 브로셔 외 2건 544*210 양면칼라 5/6월 프로그램 안내 04월24일 출발
468 2014-04-22 10:06:25     보보*** 브로셔 516*375 양면칼라 04월24일 출발
467 2014-04-22 09:21:44     메가*** 합판전단 A4 ((210×297mm)) 양면칼라 메가넥스트쥴리정 04월23일 출발
466 2014-04-21 18:34:55     거목** 국2절/250아트/600매 04월23일 출발
465 2014-04-21 18:22:14     강남****** 리플렛 A3 양면컬러 04월22일 출발
464 2014-04-21 18:11:12     태인** 국2절/200아트/70매 04월23일 출발
463 2014-04-21 17:38:19     썬나* 합판전단 외 1건 A4 양면칼라 04월22일 출발
  처음  이전 [1871] [1872] [1873] [1874] [1875] [1876] [1877] [1878] [1879] [1880]   맨끝  
상호 검색 :