ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
551 2014-04-23 17:58:57     뉴프** 국2절/200스노우/500 04월25일 출발
550 2014-04-23 17:52:11     엠하*** 카다로그 A5/20P 양면컬러 04월25일 출발
549 2014-04-23 17:37:54     종근* 포스터 4절 단면칼라 04월24일 출발
548 2014-04-23 17:19:18     김종* 합판전단 A4 양면 신한클레식카드 04월28일 출발
547 2014-04-23 17:13:17     sz*** 합판봉투 소봉투 (220×105mm) 단면칼라 04월25일 출발
546 2014-04-23 17:13:13     (주**** 카다로그 A4_8p 양면칼라 04월24일 출발
545 2014-04-23 17:05:19     캐런** 합판전단 A4 단면 04월24일 출발
544 2014-04-23 16:54:10     댄스*** 04월25일 출발
543 2014-04-23 16:52:57     키위**** 리플렛 A4_3단 양면 04월25일 출발
542 2014-04-23 16:45:50     한솔********* 국2절/180스노우/50 04월25일 출발
541 2014-04-23 16:33:36     아트** 리플렛 A4_3단 양면 04월24일 출발
540 2014-04-23 16:31:55     댄스*** 브로셔 148*210/4p 양면칼라 임학선댄스위발자취 04월25일 출발
539 2014-04-23 15:38:46     cu*************** 브로셔 120*180_4p 4/4 04월24일 출발
538 2014-04-23 15:20:00     삼성********** 브로셔 A4/4p 양면칼라 04월25일 출발
537 2014-04-23 15:04:18     거목** 2절/100모조/100매씩 04월25일 출발
536 2014-04-23 14:59:35     세보*** 브로셔 445.5*210 양면칼라 04월25일 출발
535 2014-04-23 14:56:26     캐즈** 리플렛 외 1건 국3절 4/4 04월25일 출발
534 2014-04-23 14:46:47     에듀**** 국2절/250스노우/500매 04월25일 출발
533 2014-04-23 14:27:08     하나***** 브로셔 A4_4p 4/4 04월25일 출발
532 2014-04-23 14:20:09     인현** 독판전단 147*181-4종 4도단면 04월24일 출발
  처음  이전 [2091] [2092] [2093] [2094] [2095] [2096] [2097] [2098] [2099] [2100]   맨끝  
상호 검색 :