ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
45673 2021-04-21 16:49:26     오즈**** 독판전단 400*400 단면_가족보드게임 인쇄중
45672 2021-04-21 16:38:42     (주****** 여분 120모조 사용 인쇄중
45671 2021-04-21 16:37:57     (주****** 여분 120모조 사용 인쇄중
45670 2021-04-21 16:35:31     (주****** 697*394/상품권/200매 인쇄중
45669 2021-04-21 16:34:27     (주****** 2절/120모조/1100매 인쇄중
45668 2021-04-21 15:38:34     유한***** 카다로그 외 1건 A4/32p 양면흑백_취급설명서 인쇄중
45667 2021-04-21 15:34:44     씨엔**** 독판전단 A4 단면_거래명세서 인쇄중
45666 2021-04-21 15:17:00     HE******** 독판전단 30*900 단면먹1도 인쇄중
45665 2021-04-21 14:51:09     큐텍********** 리플렛 A4 양면_엑셀브이플러스 인쇄중
45664 2021-04-21 14:19:50     예프******** 국전/100모조/1125매 인쇄중
45663 2021-04-21 09:43:03     종로****** 합판명함 90*55 양면4명 인쇄중
45662 2021-04-21 09:22:58     (주*** 독판전단 245*210 단면3종_국내 다이소 벽지 삽지 베이지/블루/핑크 인쇄중
45661 2021-04-21 09:09:51     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 인쇄중
45660 2021-04-21 09:02:04     VH*** 합판명함 148*208 4/4 인쇄중
45659 2021-04-20 17:32:38     서정*********** 카다로그 173*247_40p 양면칼라 월일 출발
45658 2021-04-20 17:27:08     글루************* 월일 출발
45657 2021-04-20 17:26:38     글루*********** 카다로그 A4_8p 4/4 월일 출발
45656 2021-04-20 17:11:10     엠지** 카다로그 A4 8p 양면8도 인쇄중
45655 2021-04-20 16:32:15     (주**** 독판전단 A4 양면8도 인쇄중
45654 2021-04-20 16:27:35     선우** 합판명함 90*50 양면3인_김애화 외 04월21일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :