ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
38448 2019-07-23 13:19:36     메타********** 포스터 423*597 단면_간호포스터 인쇄중
38447 2019-07-23 13:01:09     플랜* 인쇄중
38446 2019-07-23 12:56:46     백리***** 독판전단 A4 앞면 : 1도 / 뒷면 : 1도 접수대기
38445 2019-07-23 12:56:33     헬로******** 독판전단 A4 앞면 : 1도 / 뒷면 : 1도 접수대기
38444 2019-07-23 11:37:59     주식****** 독판전단 A4 4/4 인쇄중
38443 2019-07-23 11:34:08     (주*********** 합판전단 A5 양면 인쇄중
38442 2019-07-23 11:33:59     (주****** 인쇄중
38441 2019-07-23 11:24:53     다올** 합판스티커 98*25 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 인쇄중
38440 2019-07-23 11:24:43     주식***** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
38439 2019-07-23 11:20:42     종로****** 독판전단 A4 양면_온라인쇼핑몰 인쇄중
38438 2019-07-23 09:29:23     우드* 인쇄중
38437 2019-07-23 08:55:51     (주******** 150아트 인쇄중
38436 2019-07-22 17:30:45     (주***** 무광코팅 인쇄중
38435 2019-07-22 17:29:17     (주**** 카다로그 A4 114p 양면 8도 인쇄중
38434 2019-07-22 17:05:17     (주****** 2절/120모조/600매 인쇄중
38433 2019-07-22 17:04:15     (주****** 2절/250스노우/1100매 인쇄중
38432 2019-07-22 16:56:53     주식********* 카다로그 A4/8p 양면_디케이 07월23일 출발
38431 2019-07-22 16:49:32     크레***** 합판기타 B5 먹1도 인쇄중
38430 2019-07-22 16:47:46     대한******* 브로셔 298*210 양면_울금리플렛 접수대기
38429 2019-07-22 16:38:28     (주***** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 인쇄중
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :