ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
40297 2019-11-21 16:44:59     피알*** -흑백- 11월23일 출발
40296 2019-11-21 16:34:07     (주***** 무광코팅 11월23일 출발
40295 2019-11-21 15:02:12     페이*** -4절 2종- 11월23일 출발
40294 2019-11-21 14:58:50     트리*** 카다로그 A4 20p 표지단면/내지양면_사당동임야추천물건 11월25일 출발
40293 2019-11-21 13:27:46     한솔********* -평지사3단접지- 11월23일 출발
40292 2019-11-21 13:00:42     액츠** 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 11월25일 출발
40291 2019-11-21 12:37:58     셀프***** 합판스티커 외 2건 30*40 1/0 11월22일 출발
40290 2019-11-21 12:04:26     옵스***** 2절/200스노우/500매 11월23일 출발
40289 2019-11-21 11:15:52     밝은**** 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 11월22일 출발
40288 2019-11-21 11:14:34     튼튼** 카다로그 A4 8p 양면 8도 11월22일 출발
40287 2019-11-21 10:26:02     민기*** -1108폴더- 11월23일 출발
40286 2019-11-21 09:49:10     푸시**** 카다로그 외 1건 90*170_16p 1/1 11월22일 출발
40285 2019-11-21 09:16:18     홈쇼********** 카다로그 외 1건 148*210/20p 양면_황동에디션 11월25일 출발
40284 2019-11-21 08:47:41     액츠** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 접수대기
40283 2019-11-20 17:41:24     오에** 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 11월25일 출발
40282 2019-11-20 17:11:20     충우***** 포스터 B2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 11월22일 출발
40281 2019-11-20 16:41:38     (주****** 2절/120모조/1100매 11월22일 출발
40280 2019-11-20 16:29:17     예프******** 국전/120아트/1000 11월22일 출발
40279 2019-11-20 15:45:11     예술*** 리플렛 A3 양면 8도 11월22일 출발
40278 2019-11-20 15:14:00     빙고 독판전단 A5 단면30종_ 접수대기
  처음  이전 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]   맨끝  
상호 검색 :