ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
42250 2020-05-13 11:14:01     정일*** 카다로그 A4/64p 양면 05월18일 출발
42249 2020-05-13 10:05:01     상생** 브로셔 200*210 양면_우리동네온라인마켓 05월14일 출발
42248 2020-05-13 09:58:32     선우** 합판명함 90*50 양면_김규리 05월14일 출발
42247 2020-05-13 09:16:01     한중** 포스터 A2 4/0 05월14일 출발
42246 2020-05-12 18:22:03     EO**** 05월14일 출발
42245 2020-05-12 18:21:57     원텍****** 카다로그 150*110_38페이지 4/4 05월15일 출발
42244 2020-05-12 17:46:30     (주****** 독판전단 A4 양면_ 05월14일 출발
42243 2020-05-12 17:38:45     이제******** 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 05월14일 출발
42242 2020-05-12 17:33:46     (주******* 카다로그 A4 8p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 05월14일 출발
42241 2020-05-12 17:13:01     카스* 리플렛 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월14일 출발
42240 2020-05-12 17:00:49     서울** 국2절/250스노우/100 05월14일 출발
42239 2020-05-12 16:01:53     드림**** 카다로그 A4 24p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 05월14일 출발
42238 2020-05-12 14:55:29     민기*** T3절/머메이드180밤색/1000 05월14일 출발
42237 2020-05-12 14:16:18     (주****** 2절/120모조/1100 05월14일 출발
42236 2020-05-12 14:15:15     (주****** 2절/120모조/3150 05월14일 출발
42235 2020-05-12 10:49:00     VH*** 독판전단 99*180 양면_HIGH CHEEKS 05월14일 출발
42234 2020-05-12 10:27:53     (주********** 카다로그 190*260/66페이지 4/4 05월14일 출발
42233 2020-05-12 09:20:19     한원********** 2절/160랑데뷰/250매 05월14일 출발
42232 2020-05-11 18:23:12     엑소** 카다로그 A4/20p 양면 접수대기
42231 2020-05-11 17:47:24     포스**** 리플렛 A3 양면 8도 05월13일 출발
  처음  이전 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]   맨끝  
상호 검색 :