ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
44655 2021-01-11 12:48:25     주식***** A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월12일 출발
44654 2021-01-11 12:46:36     한사*********** 카다로그 A4_8p 4/4 01월12일 출발
44653 2021-01-11 12:46:10     휴먼*** 리플렛 A4_4p 4/4 01월13일 출발
44652 2021-01-11 12:23:16     이오** 합판전단 외 1건 A4 4/4 01월11일 출발
44651 2021-01-11 10:42:09     (주***** 1/13 택배서비스 1박스 01월13일 출발
44650 2021-01-11 10:15:50     더블*********** 브로셔 A4/4p 양면3종_본사/경주포항 직영점/김천대리점 01월12일 출발
44649 2021-01-11 08:43:46     다은* 카다로그 148.5*210/8p 양면_공주대학교[진로체험박람회] 01월12일 출발
44648 2021-01-08 16:10:04     선우** 외 1건 01월13일 출발
44647 2021-01-08 15:53:33     프롬** 독판전단 117*145 1/1 01월12일 출발
44646 2021-01-08 15:49:35     (주******** 독판기타 A4 앞면 4도 뒷면 1도 01월12일 출발
44645 2021-01-08 14:45:01     지엔******* 2절/120모조/2000매 01월10일 출발
44644 2021-01-08 14:16:42     페이*** 평지사[무광코팅] 01월10일 출발
44643 2021-01-08 13:27:00     신우** 독판전단 외 1건 170*260 양면 PE330 4/4 01월11일 출발
44642 2021-01-08 13:25:06     소울** 카다로그 B5_8p 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 01월11일 출발
44641 2021-01-08 13:04:50     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 01월11일 출발
44640 2021-01-08 12:11:03     레드** 평지-무광/대덕-무선 01월10일 출발
44639 2021-01-08 11:37:54     에스*** 120모조 01월10일 출발
44638 2021-01-08 10:56:52     선우** 카다로그 148*210/44p 양면_BOSCH[빌트인 오븐] 01월13일 출발
44637 2021-01-08 10:20:33     스피******** 브로셔 371*262 양면흑백_저소음핸디형_조립설명서 01월12일 출발
44636 2021-01-08 09:29:55     에스**** 독판전단 A5 앞면 : 4도 / 뒷면 : 0도 01월12일 출발
  처음  이전 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]   맨끝  
상호 검색 :