ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
37502 2019-05-20 16:36:01     (주****** 2절/250스노우/600매 05월22일 출발
37501 2019-05-20 15:44:43     솔텍***** 리플렛 국3절 양면칼라 접수대기
37500 2019-05-20 15:30:47     케이** 리플렛 A4 8p 양면칼라 05월22일 출발
37499 2019-05-20 15:29:33     업루* 리플렛 A4 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월22일 출발
37498 2019-05-20 14:18:09     송웨** 독판전단 A3 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 05월22일 출발
37497 2019-05-20 14:16:22     이다* 포스터 A2 앞면 : 4도 뒷면 : 0도 05월21일 출발
37496 2019-05-20 14:14:09     예원***** 리플렛 A4 양면_뷰티디자인전공 05월23일 출발
37495 2019-05-20 14:13:36     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 05월22일 출발
37494 2019-05-20 11:06:17     피알*** 팬톤293C 05월22일 출발
37493 2019-05-20 11:00:59     로토********** 독판전단 A4 1도단면 접수대기
37492 2019-05-20 10:33:47     에코******* 카다로그 외 1건 A4_12p 4/4 05월23일 출발
37491 2019-05-20 10:06:50     김상* 독판전단 213*297 양면_향기 2019.8 05월21일 출발
37490 2019-05-20 10:04:16     예원***** 독판전단 외 1건 A4 양면_언더그라운드 05월21일 출발
37489 2019-05-20 09:51:29     영컴** 리플렛 525-250 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 05월22일 출발
37488 2019-05-20 09:31:20     일일******** 05월21일 출발
37487 2019-05-20 09:23:25     김기*** 독판전단 A4 양면_특성화고 05월21일 출발
37486 2019-05-20 09:11:53     브랜** 외 1건 05월23일 출발
37485 2019-05-20 09:04:36     (주***** 코엑스 05월22일 출발
37484 2019-05-17 18:03:17     다원*** 05월22일 출발
37483 2019-05-17 17:58:17     레드** 국2절/150스노우/1200매 05월19일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :