ID저장


번호 주문일         상호 작업내용                     진행현황
43452 2020-09-14 15:01:42     옵스****** 1종 5천매 합대 09월16일 출발
43451 2020-09-14 14:12:05     동방********* 리플렛 국3절 앞면 : 4도 / 뒷면 : 4도 09월15일 출발
43450 2020-09-14 14:05:33     주식******* 카다로그 A4/24p 양면_상생상회_추석선물세트 09월16일 출발
43449 2020-09-14 13:22:08     액츠** 홀더 A4 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 09월16일 출발
43448 2020-09-14 12:52:58     액츠** 카다로그 A4 16p 표지 : 양면컬러 내지 : 양면컬러 09월16일 출발
43447 2020-09-14 11:57:05     서울** 국2절/120스노우/200 09월16일 출발
43446 2020-09-14 11:17:52     MC******* 리플렛 A5 98p 양면 8도 09월17일 출발
43445 2020-09-14 11:03:22     리뉴*** 09월17일 출발
43444 2020-09-14 10:53:15     (주***** 그라피티사무실 09월16일 출발
43443 2020-09-14 09:42:21     김상* 독판전단 213*297 양면_향기 2020.11 09월15일 출발
43442 2020-09-14 08:45:38     옵스***** 2절/90몽블랑/150매 09월16일 출발
43441 2020-09-11 16:24:28     지엔******* 담턴 여분 좀 줄이기 09월13일 출발
43440 2020-09-11 15:24:11     옵스****** 국2절/150아트/100매 09월13일 출발
43439 2020-09-11 15:20:14     뉴프** 국2절/150아트/500 09월13일 출발
43438 2020-09-11 15:20:00     뉴프** 국2절/150아트/500 09월13일 출발
43437 2020-09-11 14:38:21     오리********* 09월17일 출발
43436 2020-09-11 14:32:32     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 09월14일 출발
43435 2020-09-11 14:30:58     샐러* 독판전단 A4 양면 8도 09월14일 출발
43434 2020-09-11 14:17:32     (주*********** 합판전단 A5 양면 09월14일 출발
43433 2020-09-11 14:16:46     (주******* 포스터 국전 단면 09월14일 출발
  처음 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   맨끝  
상호 검색 :